Bayburt
2°C

Bamsı Beyrek

Atına kocasından önce binen,sabah gün doğmadan kalkan Banu Çiçeğin, beşik kertmesi yavuklusudur.

Düğünü duyan casuslar, Bayburt Kalesi Beyi’ne varıp, “Banu Çiçeği, Beyrek’e verdiler, halbuki Banu Çiçek, Bayburt Kalesi Beyinin olmalıdır” dediler.
Düğünü bastılar, Beyrek’i otuz dokuz yiğit ile birlikte tutsak ettiler.

EK KOŞULLAR

2  Ç o c u k  E s a s  A l ı n a r a k :
  • 0 – 3 Y a ş  Ü c r e t s i z d i r .
E k  Y a t a k  Ü c r e t l e r i m i z :
  • 7 – 16  Y a ş  i ç i n  Y a t a k B a ş ı  65 0 . 0 0  ₺
  • 3 – 7  Yaş Y a t a k  B a ş ı  4 5 0 . 0 0  ₺
T ü m  M i s a f i r l e r i m i z  İ ç i n :
  • G ü n  İ ç i  G e z i  D e s t i n a s y o n l a r ı n a  U l a ş ı m  S a ğ l a n ı r .
  • M ü z e G i r i ş i , T ü m  E t k i n l i k  v e  Ş e n l i k l e r e  K a t ı l ı m  D a h i l d i r .
  • K a h v a l t ı   D a h i l d i r
  • Seyahat acentaları için fiyat değişikliği yapılmaktadır .

Rezervasyon Yapın

Yetişkin
Çocuk 7-16 Yaş
Bebek 0-6 Yaş (Ücretsiz)

Ek Yatak Talebi

7-16 Yaş $650 / gecelik
3-7 Yaş $450 / gecelik
0-3 Yaş Ücretsiz

Bayburt Hava Durumu

2°C

Nem: 83%

Rüzgar: 2.1m/s

Ptsi
5°C
Sal
5°C
Çar
4°C
Perş
4°C