Bayburt
9°C

Odalarımız

Taş & Ahşap

1 gece ₺1750
1 gece ₺1750 48m2 1-4 kişi

Dede korkut; Türk Dünyasının bin yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı; Oğuz Türklerinin sözlü geleneklerinde yüceltilen bilge kişiliktir. Toplam on iki hikayed

1 gece ₺1750
1 gece ₺1750 48m2 1-4 kişi

Bir gün, Kam Han oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şam işi otağını yerin yüzüne kurdurmuştu. Yaptırdığı gölgeliği gökyüzünü tutmuştu. Yerin her köşe

1 gece ₺1500
1 gece ₺1500 48m2 1-4 kişi

Burla Hatun: Anadolunun efsane kadın savaşçıları olan Amazonlar gibi, Burla Hatun da Dede Korkut hikayelerinde savaşçı bir kimlikte karşımıza çıkar. “Kırk kızdan o

1 gece ₺1500
1 gece ₺1500 48m2 1-4 kişi

Çağırınca Dedem Korkut hemen geldi.Oğlanı elinden tutup babasına götürdü. Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana Taht ver erdemlidir. Altın başlı otağ ver bu oğlana Gö

1 gece ₺1250
1 gece ₺1250 48m2 1-4 kişi

Atına kocasından önce binen,sabah gün doğmadan kalkan Banu Çiçeğin, beşik kertmesi yavuklusudur. Düğünü duyan casuslar, Bayburt Kalesi Beyi’ne varıp, “Banu Çi

1 gece ₺1250
1 gece ₺1250 48m2 1-4 kişi

Sırma Hatun: Saçı uzun Sırma Hatun, cengaver Türk kadınını simgeler. Kırk kızdan oluşan grubun üyesidir. Zalim Niksar kralının kızıdır. Babasının zulmüne dur de

1 gece ₺1250
1 gece ₺1250 48m2 1-4 kişi

İnşallah bir kızım olursa, hepiniz şahit olsun, kızımı, Pay Püre Bey’in oğluna beşik kertme yavuklu yapacağım dedi Pay Piçen Bey

1 gece ₺1500
1 gece ₺1500 48m2 1-4 kişi

Oğuzda Duha Koca Oğlu Deli Dumrul derlerdi, bir yiğit vardı. Susuz bir derenin üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden otuz akçe, geçmeyenden döve döve kırk akçe

1 gece ₺1250
1 gece ₺1250 48m2 1-4 kişi

Kara Han Beyin hanımı Ay Han, koç gibi bir yiğit doğurdu. Oğlan anasının ak memelerinden üç gün üç gece emdi,

1 gece ₺1250
1 gece ₺1250 48m2 1-4 kişi

Ulaş oğlu, ol erenlerin arslanı, tülü kuşun yavrısı, karacuğun kaplanı, konur atın iyesi, Han Uruz’un ağası, Bayındır Han’un güyegüsü,