Odalarımız

Taş & Ahşap
1-4 kişi

Dede korkut; Türk Dünyasının bin yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı; Oğuz Türklerinin sözlü geleneklerinde yüceltilen bilge kişiliktir. Toplam on iki hikayed

1-4 kişi

Bir gün, Kam Han oğlu Han Bayındır yerinden kalkmıştı. Şam işi otağını yerin yüzüne kurdurmuştu. Yaptırdığı gölgeliği gökyüzünü tutmuştu. Yerin her köşe

1-4 kişi

Burla Hatun: Anadolunun efsane kadın savaşçıları olan Amazonlar gibi, Burla Hatun da Dede Korkut hikayelerinde savaşçı bir kimlikte karşımıza çıkar. “Kırk kızdan o

1-4 kişi

Çağırınca Dedem Korkut hemen geldi.Oğlanı elinden tutup babasına götürdü. Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana Taht ver erdemlidir. Altın başlı otağ ver bu oğlana Gö

1-4 kişi

Atına kocasından önce binen,sabah gün doğmadan kalkan Banu Çiçeğin, beşik kertmesi yavuklusudur. Düğünü duyan casuslar, Bayburt Kalesi Beyi’ne varıp, “Banu Çiç

1-4 kişi

Sırma Hatun: Saçı uzun Sırma Hatun, cengaver Türk kadınını simgeler. Kırk kızdan oluşan grubun üyesidir. Zalim Niksar kralının kızıdır. Babasının zulmüne dur de

1-4 kişi

“İnşallah bir kızım olursa, hepiniz şahit olsun, kızımı, Pay Püre Bey’in oğluna beşik kertme yavuklu yapacağım” dedi Pay Piçen Bey

1-4 kişi

Oğuzda Duha Koca Oğlu Deli Dumrul derlerdi, bir yiğit vardı. Susuz bir derenin üzerine bir köprü yaptırmıştı. Geçenden otuz akçe, geçmeyenden döve döve kırk akçe

1-4 kişi

Kara Han Beyin hanımı Ay Han, koç gibi bir yiğit doğurdu. Oğlan anasının ak memelerinden üç gün üç gece emdi,

1-4 kişi

Duduzar; Dede Korkut masallarının öne çıkan karakteri olan Bamsı Beyrek’in mezarının olduğuna inanılan Bayburt’a hakim tepedeki köyün ismidir.