Bayburt
20°C

Boğaç Han

Çağırınca Dedem Korkut hemen geldi. Oğlanı elinden tutup babasına götürdü.
Hey Dirse Han beylik ver bu oğlana
Taht ver erdemlidir
Altın başlı otağ ver bu oğlana
Gölge olsun erdemlidir
Omuzu kuşlu kaftan ver bu oğlana
Giyer olsun hünerlidir.

“Boğaç olsun adı bundan sonra, adını ben verdim, yaşını da Ulu Allah versin” dedi Dedem Korkut.

EK KOŞULLAR

2  Ç o c u k  E s a s  A l ı n a r a k :

  • 0 – 3 Y a ş  Ü c r e t s i z d i r .

E k  Y a t a k  Ü c r e t l e r i m i z :

  • Ek yatak, oda fiyatı+talep edilen ek yatak ücreti şeklinde fiyatlandırılmaktadır.

T ü m  M i s a f i r l e r i m i z  İ ç i n :

  • G ü n  İ ç i  G e z i  D e s t i n a s y o n l a r ı n a  U l a ş ı m  S a ğ l a n ı r .
  • M ü z e G i r i ş i , T ü m  E t k i n l i k  v e  Ş e n l i k l e r e  K a t ı l ı m  D a h i l d i r .
  • K a h v a l t ı   D a h i l d i r
  • Seyahat acentaları için fiyat değişikliği yapılmaktadır .

Rezervasyon Yapın

Yetişkin
Çocuk 7-16 Yaş
Bebek 0-6 Yaş (Ücretsiz)
0°C

Nem: %

Rüzgar: m/s